vergoedingen

tulpen6
tulpen7
tulpen2
tulpen1
previous arrow
next arrow
Shadow

Vergoeding Psychotherapeut en GZ- psycholoog

Wij hebben in 2024 twee contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit zijn Achmea/Zilveren Kruis waarmee in 2023 en 2024 een contract is afgesloten en Menzis waarmee in 2024 een contract is afgesloten. Zie voor tarieven de site van Achmea Zilveren Kruis en Menzis.

Voor ongecontracteerde zorg geldt:

Indien u voor een 100% vergoeding in aanmerking wilt komen, kunt u bij een aantal zorgverzekeraars een restitutiepolis afsluiten. Indien u een combinatie polis of een natura polis heeft afgesloten, heeft u ook recht op vergoeding. Dat kan, afhankelijk van uw polis, variëren tussen de 50 – 80%. Controleer bij uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Psychologenpraktijk Myra Lohues is niet verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste polis. Er zijn zoveel polissen in Nederland dat het ondoenlijk is om over alle informatie te beschikken. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt.

De praktijk werkt met de wettelijk toegestane tarieven in de ambulante GGZ die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Deze tarieven kunt u ieder jaar opzoeken op de site van de NZa.

Meest voorkomende tarieven volgens NZa, voor het jaar 2024

CO0310Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minutenggz 129,32
    
    
CO0375Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minutenggz 109,37
    
    
CO0440Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minutenggz 172,98
    
    
CO0505Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minutenggz 156,72
    
    
CO0570Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minutenggz 211,06
    
    
CO0635Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minutenggz 186,80

Zie voor (overige) tarieven in de ambulante GGZ 2024 op de site van www.NZa.nl

Mocht u uitleg willen over psychotherapeuten die werken zonder contract kunt u dit hier nalezen.

Sinds 2008 valt de geestelijke gezondheidszorg in het basispakket van de zorgverzekering. De kosten van behandelingen worden voor het grootste deel vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.
Helaas vergoedt de zorgverzekeraar geen behandeling met de volgende diagnoses:

  • aanpassingsstoornissen
  • burn-out
  • relatieproblemen
  • gezinsproblemen
  • opvoedingsproblemen
  • identiteitsproblemen
  • specifieke fobie
  • werkproblemen.

Voor lichte klachten ondersteunt de POH-GGZ (praktijk assistente geestelijke gezondheidszorg) de huisarts bij de screening van psychische klachten en de behandeling van zeer lichte problemen. De POH-GGZ stuurt na overleg met de huisarts patiënten door naar de psycholoog, c.q. psychotherapeut als de klachten zwaarder en/of complexer zijn.

Behandeling door psycholoog of psychotherapeut wordt (deels) wel vergoed door de zorgverzekeraar indien de stoornissen zwaar/ernstig genoeg zijn en in de DSM-V geclassificeerd kunnen worden. Hiervoor heeft u wel een verwijsbriefje nodig. Het betreft dan oa. persoonlijkheidsstoornissen, depressieve stoornissen, somatoforme stoornissen, impulscontrole stoornissen of angststoornissen. Zie hierboven voor tarieven.

Nog vragen? Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Verplicht eigen risico

Iedereen in Nederland betaalt ieder jaar een deel van de gemaakte zorgkosten aan de zorgverzekeraar terug. In het jaar 2023 is het eigen risico 385,– euro, in 2024is dit 385,– euro. Dit eigen risico geldt niet alleen voor psychologische behandelingen. Het kan zijn dat u een gedeelte al opgemaakt hebt aan ziekenhuis bezoek, apotheek of andere specialisten.

Het verdient aanbeveling om uw huidige polis kritisch te bekijken en uzelf de vraag te stellen of u wel bent verzekerd voor wat u belangrijk vindt. Raadpleeg uw verzekeraar als u vragen heeft, en zorg ervoor dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan over vergoedingen. Informatie over de verschillende polissen, zorgverzekeraars en prijsverschillen vindt u bij www.zorginzicht.nl

Betalingsvoorwaarden

De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Vraag zodra u met de behandeling begint aan uw psycholoog/psychotherapeut wat de betalingsvoorwaarden zijn. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

No show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt of niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van € 75 rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Deze niet nagekomen behandelingen (no-show) worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.